FAQs Complain Problems

७६/७७

घ्याङलेख गाउँपालिकाद्वारा आगालागि पिडितलाई सहयोग

घ्याङलेख गाउँपालिका, वडा न‌म्बर १, अमले निवासी आगालागि पिडित श्री गंगा थापालाई सहयोग स्वरुप रु. ३०,०००।- को चेक प्रदान गर्नुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत- श्री राम कुमार कार्की सर, वडा नम्बर १ को अध्यक्षज्यू- श्री रामकाजी वाइबा र लेखा- श्री रुद्र प्रसाद दहाल सर ।

बजेट रकमान्तर गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

प्रदेश संचित कोषमा राजस्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा

घ्याङलेख गाउँपालिकाको कर्मचारी विवरण