FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Mobile App सञ्चालन सम्बन्धमा !

आजबाट यस गाउँपालिकाको Mobile App तयार भएको र संचालनमा आएको सूचना यहाँहरु सम्पूर्णको लागि जानकारी गराईन्छ । Mobile App तलको link मा click गरी install गर्नसक्नुहुने छ । यस Mobile App को प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धि सम्पूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । यस Mobile App, Andr

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुन २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा निवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारको आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालै सुरुवात गरेको प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि वेवसाईट www.pmep.gov.np मा प्रकाशित सूचना बमोजिम आ.व.

सूचना !

गाउँसभाकाे बैठक सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

यस गाउँपालिककाे केन्द्र ताेक्ने बिषयमा आबश्यक निर्णयका लागि मिति २०७५/१२/११ गते साेमबारका दिन दिउँसाे १ बजे घ्याङलेख गाउँपालिकाकाे कार्यालयमा हुने गाउँसभाकाे बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भैदिनुहुन गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा आदेशानुसार अनुराेध छ ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको देहायका बिज्ञापनमा लिईएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उमेद्वारहरू मध्धे वर्णानुक्रम अनुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उमेद्वार उतीर्ण भई अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages