FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

विधुत विस्तार सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

यस कार्यालयको मिति २०७५/०९/१९ गतेको प्रभाव दैनिक (राष्ट्रिय दैनिक) मा प्रकाशित कार्यालयका लागि सवारी साधन (डबल क्याब पिकअप, 4WD) थान–१ र ब्याक हो लोडर थान–१ खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम तोकिएको मिति भित्र कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सिलबन्दी बोलपत्र मूल्याङ

यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !

यस कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने तपशिलमा उल्लेखित यान्त्रिक उपकरण सप्लाई गर्न इच्छुक र इजाजत प्राप्त फर्म/कम्पनी/संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको बोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।