FAQs Complain Problems

Mobile App सञ्चालन सम्बन्धमा !

आजबाट यस गाउँपालिकाको Mobile App तयार भएको र संचालनमा आएको सूचना यहाँहरु सम्पूर्णको लागि जानकारी गराईन्छ । Mobile App तलको link मा click गरी install गर्नसक्नुहुने छ । यस Mobile App को प्रयोग गरी गाउँपालिका सम्बन्धि सम्पूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । यस Mobile App, Android device मा मात्र काम गर्नेछ । iOS device को लागि पछि व्यबस्था हुने जानकारीका साथ अनुराेध छ ।

https://play.google.com/store/apps/details?id=infodev.doit_ghyanglekhmun

आर्थिक वर्ष: