FAQs Complain Problems

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी घ्याङलेख गाउँपालिकाकाे प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी GMALI सिन्धुलीद्वारा तयार पारिएकाे यस गाउँपालिकाकाे प्रोफाइल तलकाे link बाट download गरी हेर्न सक्नुहुनेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: