FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुका लागि श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आ. व. २०८१।०८२ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सुचिकरण सम्बन्धमा

रोजगार आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा

पुनः एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन ईच्छुक व्यत्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आ. व. २०७७।०७८ को योजनाहरु

Pages