FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन दिईने निवेदन ७९-८० 05/15/2023 - 14:21 PDF icon मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन दिईने निवेदन.pdf
स्वघोषणा-पत्र ७९-८० 04/20/2023 - 10:11 PDF icon स्वघोषणा पत्र.pdf
सार्वजनिक परिक्षण फाराम ७९-८० 04/20/2023 - 10:10 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण फाराम.pdf
येाजना सम्झौताको लागि निवेदन ७९-८० 04/20/2023 - 10:09 PDF icon येाजना सम्झौताको लागि निवेदन.pdf
तीन पुस्ते ७९-८० 04/20/2023 - 10:09 PDF icon तीन पुस्ते.pdf
अन्तिम विल भूक्तानी निवेदन ७९-८० 04/20/2023 - 10:08 PDF icon अन्तिम विल भूक्तानी निवेदन.pdf
सार्वजनिक सूचना फाराम ७९-८० 04/20/2023 - 09:44 PDF icon सार्वजनिक सूचना फाराम.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदन ७९-८० 03/07/2023 - 10:13 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदन.pdf
भवन निर्माणको लागि नक्शा दरखास्त फाराम ७९-८० 09/25/2022 - 14:30 PDF icon भवन निर्माणको लागि नक्शा दरखास्त फाराम ।.pdf
भवन अभिलेखिकरण तथा नक्सा नियमित प्रमाणिकरण दरखास्त फाराम ७९-८० 09/25/2022 - 14:28 PDF icon भवन अभिलेखिकरण तथा नक्सा नियमित प्रमाणिकरण दरखास्त फाराम.pdf

Pages