FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदाको निवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 14:33 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 14:33 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
भ्रमण आदेश ७८/७९ 04/19/2022 - 14:32 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल ७८/७९ 04/19/2022 - 14:26 PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल.pdf
प्रदेश_लोक_सेवा_आयोग_नियमावली-२०७६ फारमहरु ७८/७९ 12/31/2021 - 14:50 PDF icon प्रदेश_लोक_सेवा_आयोग_नियमावली-२०७६.pdf
कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम ७८/७९ 12/31/2021 - 14:48 PDF icon कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठताद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम.pdf
किसान सूचीकरण फारम ७८/७९ 12/22/2021 - 14:32 PDF icon किसान सूचीकरण फारम.pdf
राष्टपति शैक्षिक सुधार फारम ढाँचा ७८/७९ 12/22/2021 - 14:29 PDF icon राष्टपति शैक्षिक सुधार फारम ढाँचा.pdf
भवन अभिलेखिकरण तथा नियमित र नक्सा पास दरखास्त फाराम ७८/७९ 09/12/2021 - 13:21 PDF icon Map Book New Naksa pass Ghyanglekh Rural Municipilaty.pdf, PDF icon Bhawan Abhilekhikaran Tatha Niyamit.pdf
सहकारी संस्था दर्ताको लागि आवेदन गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु र विनियम ७७/७८ 01/31/2021 - 13:05 PDF icon Awasyak kagaj.pdf, PDF icon Biniyam.pdf

Pages