FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माग फारम ७७/७८ 08/11/2020 - 10:42 उपलब्ध छैन
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र पाँऊ - नमुना निवेदन ७७/७८ 08/04/2020 - 15:51 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र पाँऊ - नमुना निवेदन.pdf
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रतिवेदन फारम ७७/७८ 07/22/2020 - 11:08 PDF icon अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रतिवेदन फारम.pdf
सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:45 PDF icon सिफारिस पाउँ.pdf
सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - २ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:45 PDF icon सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - २.pdf
सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - १ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - १.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी पाउँ.pdf
विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस गरीपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस गरीपाउँ.pdf
राहदानी सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:43 PDF icon राहदानी सिफारिस पाउँ.pdf
राहदानी सिफारिस पाउँ - सिफारिस पुन लिनु परेमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:43 PDF icon राहदानी सिफारिस पाउँ - सिफारिस पुन लिनु परेमा.pdf

Pages