FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पत्ति विवरण फाराम ७९-८० 07/17/2023 - 11:43 PDF icon Sampati_Form.pdf
का. स. मु. बागमति प्रदेश ७९-८० 07/09/2023 - 16:05 PDF icon का. स. मु. बागमति प्रदेश.pdf, PDF icon Karar Karmachari KASAMU.pdf, PDF icon KASAMU FORM Edited.pdf, PDF icon Kasamu Form.pdf, PDF icon का.स.मु.-फाराम-final for all.pdf, PDF icon घ्याङलेख गापाको का.स.मु.-फाराम.pdf, PDF icon स्थायी कर्मचारी का.स.मू PDF.pdf
कार्य सम्पादन विवरण भर्ने फारम ७९-८० 07/09/2023 - 15:25 PDF icon कार्य सम्पादन विवरण भर्ने फारम.pdf
मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन दिईने निवेदन ७९-८० 05/15/2023 - 14:21 PDF icon मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन दिईने निवेदन.pdf
स्वघोषणा-पत्र ७९-८० 04/20/2023 - 10:11 PDF icon स्वघोषणा पत्र.pdf
सार्वजनिक परिक्षण फाराम ७९-८० 04/20/2023 - 10:10 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण फाराम.pdf
येाजना सम्झौताको लागि निवेदन ७९-८० 04/20/2023 - 10:09 PDF icon येाजना सम्झौताको लागि निवेदन.pdf
तीन पुस्ते ७९-८० 04/20/2023 - 10:09 PDF icon तीन पुस्ते.pdf
अन्तिम विल भूक्तानी निवेदन ७९-८० 04/20/2023 - 10:08 PDF icon अन्तिम विल भूक्तानी निवेदन.pdf
सार्वजनिक सूचना फाराम ७९-८० 04/20/2023 - 09:44 PDF icon सार्वजनिक सूचना फाराम.pdf

Pages