FAQs Complain Problems

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/26/2022 - 09:42 PDF icon प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८.pdf
स्थानीय वनको प्रवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक ७८/७९ 04/12/2022 - 13:34 PDF icon Local Forest Bill Feb 28, 2022.pdf
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ ७८/७९ 04/07/2022 - 14:51 PDF icon प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८.pdf
पालिकाको कृषि ऐन २०७८_नमूना कानून ७८/७९ 01/04/2022 - 13:20 PDF icon पालिकाको कृषि ऐन २०७८_नमूना कानून.pdf
गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८_नमुना कानुन ७८/७९ 01/04/2022 - 13:20 PDF icon गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८_नमुना कानुन.pdf
गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८_नमूना ७८/७९ 01/04/2022 - 13:19 PDF icon गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८_नमूना.pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन ७८/७९ 01/04/2022 - 13:18 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन.pdf
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:23 PDF icon प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:22 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ७६/७७ 02/22/2021 - 11:28 PDF icon आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६.pdf

Pages