FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Chandanpur-Salle-Kerabari-Gairi-Bhaise-Bastipur-Satdobato Samma Sadak Nirman बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 01/29/2023 - 10:08 PDF icon Himalaya-Times-epaper-2079-10-15.pdf

Invitation for Bids : Chandanpur-Salle-Kerabari-Gairi-Bhaise-Bastipur-Satdobato Sadak Nirman (2nd Date of Publication)

७९-८० 12/04/2022 - 10:22

प्रकाशित वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना

७९-८० 12/03/2022 - 13:24

Invitation for Bids : Chandanpur-Salle-Kerabari-Gairi-Bhaise-Bastipur-Satdobato Sadak Nirman

७९-८० 11/28/2022 - 10:02 PDF icon Baburam dahal 5x23 Ghyanglekh Gap.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 08/29/2022 - 09:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 07/13/2022 - 09:51 PDF icon 6_Page_2079 03 29.pdf

Optical Fiber Internet जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना

७८/७९ 06/02/2022 - 16:06 PDF icon ghyanglek ga.pa_..pdf

Invitation for Bids -Construction of Administrative Building for Ghyanglekh Rural Municipality

७८/७९ 04/28/2022 - 09:53

Invitation for Bids - Fabrication of steel parts and transportation

७८/७९ 04/12/2022 - 13:26

Optical Fiber Internet जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७८/७९ 04/04/2022 - 16:33

Pages