FAQs Complain Problems

मापदण्ड

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७८-०७९ ७८/७९ 12/02/2021 - 13:51 PDF icon सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७८-०७९.pdf
भवन अभिलेखिकरण तथा नियमित र नक्सा पास दरखास्त फाराम ७८/७९ 09/12/2021 - 13:20 PDF icon Map Book New Naksa pass Ghyanglekh Rural Municipilaty.pdf, PDF icon Bhawan Abhilekhikaran Tatha Niyamit.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/25/2021 - 10:35 PDF icon Ghyanglekh Rural Municipality Building Bi Laws 2078.pdf
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:20 PDF icon सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७८ ७७/७८ 07/08/2021 - 11:33 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७८.pdf
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 15:49 PDF icon वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका), २०७५ ७५/७६ 02/22/2021 - 11:11 PDF icon सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका), २०७५.pdf
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 11/26/2020 - 14:43 PDF icon सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf