FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ. व. २०७८।०७९ को आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण ७८/७९ श्रावण व्यय 12/30/2022 - 17:15 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ भाद्र व्यय 09/02/2021 - 11:22 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । (1).pdf
आ. व. २०७७।०७८ को विपद व्यवस्थापन कोषको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ भाद्र व्यय 09/02/2021 - 11:22 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ को विपद व्यवस्थापन कोषको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
विपद्को लागि खरिद भएको औषधि, औषधिजन्य र राहतका सामाग्रीहरुको खर्च विवरण । ७६/७७ बैसाख व्यय 05/17/2020 - 14:43 PDF icon Bipad kharid.pdf
अनुमानित आय विवरण आ.व. २०७५।७६ ७५/७६ श्रावण आय 12/16/2018 - 11:26 PDF icon अनुमानित आय विवरण आ.व. २०७५।७६.pdf
व्यय विवरण आ.व. २०७५।७६ ७५/७६ श्रावण व्यय 12/16/2018 - 11:25 PDF icon व्यय विवरण आ.व. २०७५।७६.pdf