FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (नमुना) ७९-८० 05/09/2023 - 11:25 PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (नमुना).pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:25 PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश.pdf
विकास तथा सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्पविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:24 PDF icon विकास तथा सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्पविधि-बागमती प्रदेश.pdf
लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:24 PDF icon लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:23 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:23 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:22 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि.pdf
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ ७९-८० 05/03/2023 - 10:33 PDF icon प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८.pdf
किसान परिचायपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/28/2022 - 13:37 PDF icon किसान परिचायपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/04/2022 - 14:44 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages