FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 11/28/2021 - 10:49 PDF icon एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 11/19/2021 - 11:02 PDF icon एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 10/27/2021 - 11:16 PDF icon उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्‍कन कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 09/06/2021 - 10:43 PDF icon स्थानीय_तहको_कार्य_सम्पादन_मूल्याङ्_कन_सूचक_र_भारको_विवरण_(अद्यावधिक).pdf, PDF icon प्रदेश_तथा_स्थानीय_तहको_कार्य_सम्पादन_मूल्याङ्कन_कार्यविधि_२०७८.pdf
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/26/2021 - 10:22 PDF icon विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
प्रदेश नि.क. पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/26/2021 - 10:20 PDF icon प्रदेश नि.क. पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८.pdf
कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/06/2021 - 15:28 PDF icon कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन संक्षिप्त कार्यविधि, २०७८.pdf
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/17/2021 - 15:03 PDF icon वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ (1).pdf
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/30/2021 - 10:51 PDF icon वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना ७७/७८ 04/23/2021 - 15:24 PDF icon 5 NHRAP 26 Asoj 77.pdf

Pages