FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ८०/८१ 10/10/2023 - 15:44 PDF icon महिला उद्यमशीलता विकास र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७.pdf
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/12/2023 - 12:51 PDF icon प्रदेश-विपद्-व्यवस्थापन-कोष-परिचालन-कार्यविधि,-२०८०.pdf
सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/10/2023 - 10:16 PDF icon सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 07/20/2023 - 15:42 PDF icon स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९.pdf
भूकम्पबाट प्रभावित गुम्बाबिहारस्तुपाहरुको संरक्षण, जीर्णेद्धार तथा पुननिर्माण सम्बन्धमी कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 07/18/2023 - 17:08 PDF icon भूकम्पबाट प्रभावित संरक्षण, जीर्णेद्धार तथा पुननिर्माण सम्बन्धमी कार्यविधि, २०७५.pdf
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (नमुना) ७९-८० 05/09/2023 - 11:25 PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (नमुना).pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:25 PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश.pdf
विकास तथा सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्पविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:24 PDF icon विकास तथा सुशासन समिति कार्यसञ्चालन कार्पविधि-बागमती प्रदेश.pdf
लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश ७९-८० 05/09/2023 - 11:24 PDF icon लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-बागमती प्रदेश.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:23 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages