FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Ghyanglekh Rural Municipality's Transport Master Plan (RMTMP)/घ्याङलेख गाउँपालिकाको यातयात गुरु योजना -२०७८

७७/७८ 06/25/2021 - 12:01 PDF icon Ghanglekh RMTMP Final Presentation June 24.pdf, PDF icon Ghyanglekh RMTMP Final 21june.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको संरचनागत कार्य विवरण

७७/७८ 02/24/2021 - 15:34 PDF icon संरचनात्मक कार्य विवरण, २०७९.pdf

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ. व. ०७७।०७८

७७/७८ 12/21/2020 - 14:56 PDF icon कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ. व. ०७७।०७८.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ मा संचालन गरिने योजनाहरु सम्झौता, पेश्की, रनिङ विल र अन्तिम भुक्तानीको लागि गाउँपालिकामा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरुको चेक लिष्ट विवरण

७६/७७ 03/22/2020 - 15:28 PDF icon Format for User.pdf

योजना तथा परियोजना आ.व. २०७५।७६

७५/७६ 12/16/2018 - 11:22 PDF icon योजना तथा परियोजना आ.व. २०७५।७६.pdf