FAQs Complain Problems

अनलाईन घटनादर्ता

अनलाईन मार्फत घटना दर्ता गराउन तलको लिङ्कहरुमा जानुहोस् ।

जन्मदर्ता

विवाह दर्ता

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

बसाईसराई दर्ता

मृत्युदर्ता