FAQs Complain Problems

नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर ७९-८० 02/16/2023 - 16:30 PDF icon प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर.pdf
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसूची हेरफेर ७९-८० 01/31/2023 - 16:56 PDF icon प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसूची हेरफेर.pdf
सार्वजनिक खरिद (बाह्रौ संशोधन, २०७९।३।२० सम्मको मिलाईएको) नियमावली, २०६४ ७९-८० 01/30/2023 - 10:03 PDF icon सार्वजनिक खरिद (बाह्रौ संशोधन, २०७९।३।२० सम्मको मिलाईएको) नियमावली, २०६४.pdf
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ७८/७९ 07/14/2022 - 13:37 PDF icon भू-उपयोग नियमावली, २०७९.pdf
प्रदेश सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 09/10/2021 - 10:09 PDF icon प्रदेश सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना.pdf
प्रदेश भाडा निर्धारणस मायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८ ७८/७९ 09/02/2021 - 16:24 PDF icon प्रदेश भाडा निर्धारणस मायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८.pdf
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:22 PDF icon प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 13:21 PDF icon प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ (2).pdf
आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७७/७८ 07/07/2021 - 13:25 PDF icon प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf, PDF icon “आर्थिक कार्यविधि” नियमावली,२०७६ (पहिलो संशोधन) सम्बन्धमा २०७८-०३-२२.pdf
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७७/७८ 06/17/2021 - 15:03 PDF icon प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf

Pages