FAQs Complain Problems

निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७० चौथो संशोधन ७८/७९ 04/08/2022 - 11:44 PDF icon राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७० चौथो संशोधन.pdf
राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 01/16/2022 - 14:26 PDF icon राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८.pdf
आठौं अधिवेशन अन्त्य ७८/७९ 09/02/2021 - 16:28 PDF icon आठौं अधिवेशन अन्त्य.pdf
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना ७८/७९ 09/02/2021 - 16:27 PDF icon प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना.pdf
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७८ ७८/७९ 08/26/2021 - 10:22 PDF icon प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७८.pdf
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ ७७/७८ 06/13/2021 - 10:11 PDF icon MOFAGA_MTEF Guideine.pdf
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८ ७७/७८ 05/05/2021 - 11:21 PDF icon प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्_चालन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८.pdf
कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ (Medpa - 7th Edition) ७७/७८ 04/16/2021 - 10:23 PDF icon कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ (Medpa - 7th Edition).pdf
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 14:54 PDF icon गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ (1).pdf
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक स‌ंस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन, २०७५ ७७/७८ 03/09/2021 - 13:40 PDF icon गरिबी निवारण आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७५.pdf

Pages