FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयका सूचना अधिकारीहरु ८०/८१ 12/28/2023 - 12:49 PDF icon विद्यालय सूचना अधिकारीहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (रातो किताब) ८०/८१ 08/21/2023 - 19:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (रातो किताब).pdf
कृषक समूहको विधान ७९-८० 01/05/2023 - 10:17 PDF icon कृषक समूहको विधान.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट (गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय सहित) ७९-८० 01/02/2023 - 08:22 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf
घ्याङलेख डायरी, २०७९ ७९-८० 01/02/2023 - 07:53 PDF icon घ्याङलेख डायरी, २०७९.pdf
हायुटार टोल विकास संस्थाको विधान, २०७७ ७९-८० 12/31/2022 - 12:34 PDF icon हायुटार टोल विकास संस्थाको विधान, २०७७.pdf
लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशिकरण रणनीति - JESI ७९-८० 12/30/2022 - 12:59 PDF icon लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशिकरण रणनीति - JESI.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको भू-उपयोगीता प्रतिवेदन, २०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 10:25 PDF icon 2022-10-20-0001.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको त्रिवर्षीय क्षमता विकास योजना (CD Plan) ७९-८० 10/21/2022 - 14:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको त्रिवर्षीय क्षमता विकास योजना (CD Plan).pdf
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 17:19 PDF icon विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८.pdf

Pages