FAQs Complain Problems

महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खरको छाना भएको घरको विवरण ७९-८० 05/15/2023 - 15:27 PDF icon खरको छानाको विवरण.pdf
Document of Phaparchuli View Tower ७९-८० 05/09/2023 - 16:49 PDF icon BID DOCUMENT.pdf, PDF icon Document of Phaparchuli View Tower.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन पात्रो, वि.सं. २०८० ७९-८० 03/29/2023 - 12:51 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन पात्रो, वि.सं. २०८०.pdf
आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना ७९-८० 03/09/2023 - 13:10 PDF icon आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना.pdf
बार्षिक खरिद योजनाः सिंहाबलोकन ७९-८० 02/19/2023 - 19:15 PDF icon बार्षिक खरिद योजनाः सिंहाबलोकन.pdf
ठेक्का सम्झौताबाट खरिदः सिंहाबलोकन ७९-८० 02/19/2023 - 19:14 PDF icon ठेक्का सम्झौताबाट खरिदः सिंहाबलोकन.pdf
क्षेत्रगत योजना : सिंहाबलोकन ७९-८० 02/19/2023 - 19:13 PDF icon क्षेत्रगत योजना सिंहाबलोकन.pdf
बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७ ७९-८० 02/15/2023 - 10:09 PDF icon बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७.pdf
संरचनात्मक कार्य विवरण, २०७९ ७९-८० 02/15/2023 - 10:08 PDF icon संरचनात्मक कार्य विवरण, २०७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी ७९-८० 02/13/2023 - 11:20 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी.pdf

Pages