FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०८०।०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 04/16/2024 - 21:37 PDF icon 3rd Trim FY 2080-081.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 01/22/2024 - 15:36 PDF icon 2nd Trim FY 2080-081.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०८०।०८१ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 10/27/2023 - 09:22 PDF icon 1st Trim 2080-081.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०७९।०८० को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 07/12/2023 - 16:10 PDF icon 4th Trim 2079-080.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 04/20/2023 - 16:44 PDF icon 3rd Trim 2079-080.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०७९।०८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 15:34 PDF icon 2nd Trim 2079-080.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी आ. व. २०७९।०८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 02/01/2023 - 15:22 PDF icon 1st Trim 2079-080.pdf