FAQs Complain Problems

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनयुद्ध दिवस २०७९ फागुन ०१ गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ७९-८० 02/16/2023 - 16:32 PDF icon जनयुद्ध दिवस २०७९ फागुन ०१ गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना २ ७८/७९ 05/26/2022 - 09:43 PDF icon प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना २.pdf
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 05/26/2022 - 09:43 PDF icon प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना.pdf
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण समायोजन सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 04/25/2022 - 10:11 PDF icon प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण समायोजन सम्बन्धी सूचना.pdf
संवत् २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 04/07/2022 - 14:54 PDF icon संवत् २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf
प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ७८/७९ 04/07/2022 - 14:52 PDF icon प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार.pdf
नवौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 04/07/2022 - 14:50 PDF icon नवौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना.pdf
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 02/06/2022 - 12:47 PDF icon मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना.pdf
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप सम्बन्धी सूचना ७८/७९ 02/06/2022 - 12:45 PDF icon बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप सम्बन्धी सूचना.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाण-पत्र ७८/७९ 11/22/2021 - 12:26 PDF icon PAN 26-Mar-2021 12-09-36.pdf

Pages