FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको बैठकको ब्रिफिङ ॥ एक बहादुर खड्का - प्रवक्ता ॥ २०७७ फाल्गुण २५

मिति २०७७ फाल्गुण २५ गते बसेको घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बारे ब्रिफिङ गर्नुहुँदै ॥ एक बहादुर खड्का - प्रवक्ता ॥ घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली
YouTube Link: https://youtu.be/J3cVRwUmVOk

आर्थिक वर्ष: