FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन(आ.ब. २०७५/७६, किस्ताः दोस्रो चौमासिक)

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका पाँचै वडाका सामाजिक सुरक्षा भरपाई प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष : २०७५/७६, किस्ताः दोस्रो चौमासिक (मंसिर, पौष, माघ र फागुण) काे यस प्रकार रहेका छन् ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: