FAQs Complain Problems

Logo डिजाईन गर्ने सम्बन्धी सूचना

घ्याङलेख गाउँपालिकाको पहिचान र सौन्दर्यता देखिने गरी Logo निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले लोगो डिजाईनर, सर्जकहरुलाई लोगो डिजाईन गरी ito.ghyanglekhmun@gmail.com/info@ghyanglekhmun.gov.np मा पठाई दिनु हुन अनुरोध छ । छनोट हुनु हुने डिजाईनर, सर्जकलाइ उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने छ ।

                                                                                                                                                                                घ्याङलेख गाउँपालिका

                                                                                                                                                                                     हायुटार, सिन्धुली

आर्थिक वर्ष: