FAQs Complain Problems

घ्याङलेख गाउँपालिकामा पहिलो पटक एम्बुलेन्स सेवा शुभारम्भ र हस्तान्त्रणका केहि झलकहरू !

गा. पा. अध्यक्षज्यू द्वारा साँचो हस्तान्त्रण
गा. पा. अध्यक्षज्यू द्वारा रीवन काट्नु हुँदै

आर्थिक वर्ष: