FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ. व. २०७९।०८० को जिन्सी निरीक्षण फाराम

निमित्त भई कामकाज गर्ने सम्बन्धमा - श्री सुरेन्द्र कुमार स्याङतान

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा - श्री प्रकाश खतिवडा

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना

अनुदानको रासायनिक मल बिक्रेताको सूचीकृत/सूचीकृत नविकरण गर्ने बारे सूचना

Pages