FAQs Complain Problems

७६/७७

कृषि औजार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि औजार प्राप्त नगर्नुभएका कृषकहरु मध्येबाट वडा कार्यालयहरुको सिफारिसमा तपशिलमा नाम उल्लेखित कृषकहरुलाई घ्याङलेख गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू , उपाध्यक्षज्यू , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर र वडा नम्बर २ को अध्यक्षज्यूको उपस्थितिमा आ. व.

आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

राजश्व संकलन सम्बन्धी जरुरी सूचना

विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Pages