FAQs Complain Problems

७८/७९

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना

जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा - श्री निराजन राना (अ. सव-इन्जिनियर)

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री सबै वडा कार्यालयहरु

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना

Pages