FAQs Complain Problems

७९-८०

२० औं राष्ट्रिय धान दिवश कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा

श्री अध्यक्षज्यू,
श्री उपाध्यक्षज्यू,
श्री वडा अध्यक्षज्यूहरु (१-५),
श्री कार्यापालिका सदस्य, वडा सदस्यज्यूहरु  (१-५),
श्री गाउँपालिका कर्मचारीहरु सबै,
श्री इ. प्र. का. बस्तिपुर,
श्री ने. एस. वि. आई. बैंक हायुटार,
श्री स. डि. वन कार्यालय हायुटार,

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको सूचना

नागरिकताको लागि सिफारिस गर्दा एकिन गर्ने विषयको सम्बन्धमा

प्रष्ट पारिएको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्र

Pages