FAQs Complain Problems

गाउँपालिका स्तरीय (१ दिने) च्याउ खेति तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

गाउँपालिका स्तरीय (१ दिने) च्याउ खेति सम्बन्धि तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिनुहुन यस घ्याङलेख गाउँपालिका अन्र्तगतका सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: