FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को खर्च गर्ने अख्तियारी

सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त

सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त

विभाज्यि कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा (ढुङा गिट्टि बालुवाको राजस्व बाँडफाँड)

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०।०८१

Pages