FAQs Complain Problems

वडा स्तरीय १ दिने बाख्रापालन तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिने सम्बन्धमा ।

वडा स्तरीय १ दिने बाख्रापालन तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिनुहुन यस घ्याङलेख गाउँपालिका अन्र्तगतका सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: