FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:23 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि ७९-८० 05/09/2023 - 11:22 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि.pdf
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ ७९-८० 05/03/2023 - 10:33 PDF icon प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८.pdf
किसान परिचायपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/28/2022 - 13:37 PDF icon किसान परिचायपत्र वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/04/2022 - 14:44 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि,२०७७ ७९-८० 11/28/2022 - 13:08 PDF icon बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि,२०७७.pdf
बीउपूजी परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 09:56 PDF icon बीउपूजी परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 09:55 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९.pdf
कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/02/2022 - 09:53 PDF icon कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/04/2022 - 09:57 PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, 2079.pdf

Pages