FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/17/2021 - 15:03 PDF icon वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ (1).pdf
वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/30/2021 - 10:51 PDF icon वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८.pdf
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना ७७/७८ 04/23/2021 - 15:24 PDF icon 5 NHRAP 26 Asoj 77.pdf
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/30/2021 - 11:30 PDF icon द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
प्रदेश-समपूरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/26/2021 - 10:02 PDF icon प्रदेश-समपूरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि, २०७७.pdf
प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/26/2021 - 10:00 PDF icon प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७७.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ ७६/७७ 02/22/2021 - 11:00 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/16/2021 - 10:38 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:57 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages