FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आय प्रतिवेदन, २०७९ चैत्र ७९-८० चैत्र आय 04/18/2023 - 16:21 PDF icon आय प्रतिवेदन, २०७९ चैत्र.pdf
व्यय प्रतिवेदन, २०७९ चैत्र ७९-८० चैत्र व्यय 04/18/2023 - 16:21 PDF icon व्यय प्रतिवेदन, २०७९ चैत्र.pdf
आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी, चैत्र २०७९ ७९-८० चैत्र आय 04/17/2023 - 13:05 PDF icon आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी, चैत्र २०७९.pdf
आ. व. २०७९।०८० को फाल्गुन महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/21/2023 - 16:04 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को फाल्गुन महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी.pdf
आ. व. २०७९।०८० को पौष महिना सम्मको संचित कोषको विवरण ७९-८० पुस आय 03/21/2023 - 14:32 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को पौष महिना सम्मको संचित कोषको विवरण .pdf
आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी (२०७९ फाल्गुन) ७९-८० फाल्गुन आय 03/17/2023 - 10:36 PDF icon आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी (२०७९ फाल्गुन).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ फाल्गुण) ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/17/2023 - 10:29 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ फाल्गुण).pdf
आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी (मिति २०७९।०४।०१ देखि २०७९।१०।२९ सम्म) ७९-८० माघ आय 02/12/2023 - 15:24 PDF icon आय शीर्षकको आधारमा वडाको आम्दानी.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ पुष) ७९-८० पुस व्यय 01/31/2023 - 11:12 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ पुष).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ मंसिर) ७९-८० मंसिर आय 01/31/2023 - 11:12 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ मंसिर).pdf

Pages