FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ कार्तिक) ७९-८० कार्तिक आय 01/31/2023 - 11:11 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ कार्तिक).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ असोज) ७९-८० असोज व्यय 01/31/2023 - 11:10 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ असोज).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ भाद्र) ७९-८० भाद्र आय 01/31/2023 - 11:09 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ भाद्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, २०७९ पौष) ७९-८० पुस व्यय 01/31/2023 - 11:08 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, २०७९ पौष).pdf
आ. व. २०७७।०७८ चैत्र महिनाको प्रगति विवरण (मिहला तथा बालबालिका शाखा) ७९-८० चैत्र व्यय 01/31/2023 - 10:52 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ चैत्र महिनाको प्रगति विवरण (मिहला तथा बालबालिका शाखा).pdf
बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको २०७७ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९-८० चैत्र आय 01/31/2023 - 10:50 PDF icon बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको २०७७ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण.pdf
२०७७ चैत्र महिनाको प्रगति विवरण - पशु सेवा शाखा ७९-८० चैत्र व्यय 01/31/2023 - 10:49 PDF icon २०७७ चैत्र महिनाको प्रगति विवरण - पशु सेवा शाखा.pdf
आ. व. २०७८।०७९ को आय व्यय प्रक्षेपण प्रतिवेदन ७९-८० पुस आय 01/31/2023 - 10:46 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को आय व्यय प्रक्षेपण प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७८।०७९ को आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण ७८/७९ श्रावण व्यय 12/30/2022 - 17:15 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ भाद्र व्यय 09/02/2021 - 11:22 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । (1).pdf

Pages