FAQs Complain Problems

८०/८१

घ्याङलेख गाउँपालिकाको अर्थिक ऐन, २०८१

का स मु पेश गर्ने सम्बन्धमा

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

तह वृद्धिको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages