FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशिकरण रणनीति ७९-८० 09/02/2022 - 09:59 PDF icon लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशिकरण रणनीति.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (२०७८ मंसिर) ७८/७९ 06/14/2022 - 09:52 PDF icon O_M Report Ghyanglekh RM, Sindhuli.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा पार्श्वचित्र, २०७७ ७८/७९ 06/03/2022 - 10:47 PDF icon शैक्षीक प्रोफाइल Ghyanglekh.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०७८-२०८७ ७८/७९ 06/03/2022 - 10:44 PDF icon MEP_Ghyanglekh RM_Final Draft.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आवधिक योजना (२०७८।७९-२०८२।८३) ७८/७९ 01/20/2022 - 10:24 PDF icon 1635658740793_Edited_Ghyanglekh-MTEF_2.pdf, PDF icon आवधिक_योजना_प्रारम्भिक_मस्यौदा_घ्याङलेख.pdf
घ्याङलेखको चिनारी - स्थानीय पाठ्यक्रम : कक्षा (१-५), २०७८ ७८/७९ 01/14/2022 - 13:39 PDF icon घ्याङलेखको चिनारी - स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा (१-५), २०७८.pdf
घ्याङलेख दर्पण ७८/७९ 12/07/2021 - 12:23 PDF icon घ्याङलेख दर्पण.pdf
Digital Profile of Ghyanglekh Rural Municipality॥ घ्याङलेख गाउँपालिकाको वस्तुस्थिती विवरण ,२०७८ ७८/७९ 10/31/2021 - 11:29 PDF icon Digital Profile of Ghyanglekh Rural Municipality ॥ घ्याङलेख गाउँपालिकाको वस्तुस्थिती विवरण ,२०७८.pdf
लक्षित वर्गको अधिकार सम्बन्धी जानकारीमुलक पुस्तिकाहरु ७८/७९ 07/26/2021 - 10:57 PDF icon न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon महिलाको पारिवारिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf, PDF icon असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी.pdf, PDF icon बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages