FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्य विभाजन गरिएको सम्बन्धमा

स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री पि. पि. इस्वरी जे. भी.

दस्तावेज: 

Bid-Bond फुकुवा सम्बन्धमा

कामकाज गर्न तोकिएको सम्बन्धमा - श्री बीर बहादुर स्याङतान (सब ईन्जिनियर)

विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

Pages