FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा पार्वचित्र (Education Profile), २०८०

पूर्व सिकाई मान्यता (Recognition of Prior Learning-RPL) विधिबाट सीप परीक्षणको आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा शाखा, आ. व. २०७९।०८०)

घ्याङलेख गाउँपालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डर, २०८०

Pages