FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Tuesday, July 11, 2023 - 17:17 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना तथा अनुगमन शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Tuesday, July 11, 2023 - 11:12 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना तथा अनुगमन शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Monday, July 10, 2023 - 16:47 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (न्यायिक समिति, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Monday, July 10, 2023 - 12:57 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (न्यायिक समिति, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (पञ्जिकरण शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Monday, July 10, 2023 - 11:47 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (पञ्जिकरण शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Monday, July 10, 2023 - 11:15 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (लेखा शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (कृषि तथा पशु विकास शाखा, आ. व. २०७९।०८०) ७९-८० Monday, July 10, 2023 - 10:48 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (कृषि तथा पशु विकास शाखा, आ. व. २०७९।०८०).pdf
मिति २०७९ श्रावण देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको आन्तरिक आय सम्बन्धी विवरण ७९-८० Thursday, June 1, 2023 - 15:18 PDF icon scan0035.pdf
बिस्तृत प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०७९ श्रावण देखि २०८० बैशाख सम्म) ७९-८० Saturday, May 20, 2023 - 14:02 PDF icon बिस्तृत प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०७९ श्रावण देखि २०८० बैशाख सम्म).pdf
आ. व. २०७९।०८० साउन देखि माघ महिनासम्मको प्रगति प्रतिवेदन - शिक्षा शाखा ७९-८० Wednesday, February 22, 2023 - 11:58 PDF icon आ. व. २०७९।०८० साउन देखि माघ महिनासम्मको प्रगति प्रतिवेदन - शिक्षा शाखा.pdf

Pages