FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०७८।०७९ को आय व्यय प्रक्षेपण प्रतिवेदन ७९-८० Friday, December 23, 2022 - 16:06 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को आय व्यय प्रक्षेपण प्रतिवेदन.pdf
व्यक्तिगत घट्ना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, September 3, 2021 - 13:54
आ. व. २०७७।०७८ को विपद व्यवस्थापन कोषको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, August 1, 2021 - 10:57
आ. व. २०७७।०७८ को शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, July 26, 2021 - 13:58 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ को शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को योजना, अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, July 26, 2021 - 12:46
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, July 25, 2021 - 17:01 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को संक्षिप्त बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को रोजगार सेवा केन्द्रको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, July 25, 2021 - 10:50
आ. व. २०७७।०७८ को न्यायीक समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 23, 2021 - 12:10
आ. व. २०७७।०७८ को स्वास्थ्य सेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 23, 2021 - 11:52 PDF icon 2021-07-23-0001.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को पञ्जिकरण शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 23, 2021 - 10:31

Pages