FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०७७।०७८ को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 23, 2021 - 10:24 PDF icon 2021-07-20-0001.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Friday, July 23, 2021 - 10:15 PDF icon 2021-07-19-0001.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Thursday, July 22, 2021 - 13:04
आ. व. २०७७।०७८ को कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Thursday, July 22, 2021 - 11:52
आ. व. २०७७।०७८ को राजस्व आम्दानीको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Thursday, July 22, 2021 - 11:21
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को उठाईने कर दस्तुर र सेवा शुल्कको लागि राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन ७७/७८ Wednesday, June 23, 2021 - 12:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको कृषि शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७) ७७/७८ Tuesday, August 11, 2020 - 16:40 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको कृषि शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७६।०७७ को प्रगति विवरण ७७/७८ Thursday, August 6, 2020 - 13:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७६।०७७ को प्रगति विवरण.pdf
आ. व. २०७६।०७७ को योजनागत प्रगति विवरण ७७/७८ Monday, August 3, 2020 - 17:13 PDF icon आ. व. २०७६।०७७ को योजनागत प्रगति विवरण.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको पशु शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७) ७७/७८ Tuesday, July 21, 2020 - 17:13 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पशु शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण (आ. व. २०७६।०७७).pdf

Pages