FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:17 PDF icon व्यवसाय कर कार्यविधि २०७६.pdf
बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम सन्चालन खर्च कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:16 PDF icon बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम सन्चालन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
बाल कल्याण गृह स‌चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:15 PDF icon बाल कल्याण गृह स‌चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
टोल विकास स‌ंस्था गठन तथा स‌ंचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:14 PDF icon टोल विकास स‌ंस्था गठन तथा स‌ंचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
मर्मत संभार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:12 PDF icon मर्मत संभार कोष परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परीचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:09 PDF icon जेष्ठ नागरिक परीचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७६.pdf
अनुदान तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:07 PDF icon अनुदान तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:05 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र, २०७६.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:03 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७६.pdf
कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:02 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७६.pdf

Pages