FAQs Complain Problems

७७/७८

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६४ (मिति २०७७।९।१०) का निर्णयहरु

घ्याङलेख गाउँपालिकामा पहिलो पटक टोल विकास संस्थासँग विकास योजना कार्यान्वयनको सम्झौता

योजनाको नाम : हायुटार SBI बैंक हुँदै चिउरीवास जाने सडक ।

अध्यक्ष : छबिलाल स्याङतान

COVID-19 सम्बन्धी २०७८।०२।१९ गते बेलुका ७ बजेसम्मको अपडेट ।

गाउँ सभाको तयारी नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा

पिपलभञ्ज्याङ्ग-सिम्ले-खट्टार-हायुटार सडक आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Pages