FAQs Complain Problems

७७/७८

फापरचुली पशुपति मन्दिर

सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सूचना

कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

यहि मिति २०७८ जेठ २९ गते शनिवारका दिन विहान ठीक ११:०० बजे घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक अनलाईन मार्फत हुने भएकोले श्री अध्यक्षज्यू, श्री उपाध्यक्षज्यू र श्री सबै कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरुलाई यसै सूचना मार्फत जानकारीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ । सबै कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु आ-आफ्नो व

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७० (मिति २०७७।१२।२५) का निर्णयहरु

Pages