FAQs Complain Problems

७७/७८

घ्याङलेख गाउँपालिकाको १० बेडको अस्पतालको DPR फाइलहरु

भिडियोको लागि YouTube Link :
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ng7mVOOQ8

घ्याङलेख गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको DPR फाइलहरु

भिडियोको लागि YouTube Link :
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ng7mVOOQ8

प्रशासकीय भवन र १० बेडको अस्पतालको DPR (फोटो फिचर)

आज मिति २०७८ असार १७ गते Empirical Engineering Consultancy Pvt. Ltd. ले  घ्याङलेख गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र १० बेडको अस्पताल निर्माणको लागि तयार पारिएको DPR बारे प्रेजेन्टेसन सहित आवश्यक बुकहरु घ्याङलेख गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएको छ ।  

दर्ता शिविर पुनः सञ्चालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुलीको नवौं गाउँ सभा (२०७८ असार १०) - भिडियो सहित फोटो फिचर

भिडियोको लागि YouTube Link:
https://www.youtube.com/watch?v=gVlJ8rkpbQk

Pages