FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ. व. को २०७८।०७९ चौमासिक खर्च विभाजन गरिए अनुसार तत्-तत् चौमासिकमा योजना संचालन गरिने भएकोले सोही अनुसार योजना संचालन हुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ

दस्तावेज: 

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७८।०७९ को लागि नवौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

उपाध्यक्ष श्री दुर्गादेवी सुनुवारले गाउँ सभा समक्ष पेश गर्नु भएको आ. व. २०७८।०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

भिडियोको लागि YouTube Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gVlJ8rkpbQk

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सम्पन्न

घ्याङलेख गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अन्तरगतको लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा मिति २०७७ माघ १० गते देखि सुरु भई ४० दिन पछि आज २०७७ साल फाल्गुण १९ गते सम्पन्न भएको छ ।

आ. व. २०७६/०७७ र आ. व. २०७७/०७८ को क्षेत्रगत बजेट खर्च

Pages