FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Tax Clearance certificate ७६/७७ 05/03/2020 - 14:07 PDF icon Tax Clearance certificate.pdf
Verification of Annual Income ७६/७७ 05/03/2020 - 14:07 PDF icon Verification of Annual Income.pdf
खुलाई पठाएको ७६/७७ 05/03/2020 - 14:06 PDF icon खुलाई पठाएको.pdf
गैर नाफामुलक संस्था दर्ता प्रमाणपत्र ७६/७७ 05/03/2020 - 14:06 PDF icon गैर नाफामुलक संस्था दर्ता प्रमाणपत्र.pdf
व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र ७६/७७ 05/03/2020 - 14:05 PDF icon व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र.pdf
गाउँपालिकाको Letter Pad ७६/७७ 05/03/2020 - 14:03 PDF icon गाउँपालिकाको Letter Pad.pdf
अख्तियारीनामा ७६/७७ 05/03/2020 - 14:03 PDF icon अख्तियारीनामा.pdf
मिलापत्रको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 05/03/2020 - 14:02 PDF icon मिलापत्रको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा.pdf
स‌ंयुक्त दरखास्त पत्र ७६/७७ 05/03/2020 - 14:01 PDF icon स‌ंयुक्त दरखास्त पत्र.pdf
सार्वजनिक परीक्षण फारामको ढाँचा ७६/७७ 05/03/2020 - 13:52 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण फारामको ढाँचा.pdf

Pages