FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ब्याक हु लोडर उपलब्ध गराई दिने बारे ७६/७७ 05/03/2020 - 15:26 PDF icon ब्याक हु लोडर उपलब्ध गराई दिने बारे.pdf
मोही लगत कट्टाको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:25 PDF icon मोही लगत कट्टाको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
संस्था दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:24 PDF icon संस्था दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
संस्था नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:23 PDF icon संस्था नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
सडक खन्ने स्वीकृति ७६/७७ 05/03/2020 - 15:22 PDF icon सडक खन्ने स्वीकृति.pdf
हकदार प्रमाणित सिफारिस सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:20 PDF icon हकदार प्रमाणित सिफारिस सम्बन्धमा.pdf
कित्ताकाट सिफारिस ७६/७७ 05/03/2020 - 14:40 PDF icon कित्ताकाट सिफारिस.pdf
घर कायम सिफारिस ७६/७७ 05/03/2020 - 14:39 PDF icon घर कायम सिफारिस.pdf
घर जग्गा नामसारी सिफारिस ७६/७७ 05/03/2020 - 14:38 PDF icon घर जग्गा नामसारी सिफारिस.pdf
घरबाटो प्रमाणित ७६/७७ 05/03/2020 - 14:38 PDF icon घरबाटो प्रमाणित.pdf

Pages