FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जग्गाधनी पुर्जा प्रतिलिपीको लागि सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:05 PDF icon जग्गाधनी पुर्जा प्रतिलिपीको लागि सिफारिस पाउँ.pdf
जग्गा मुल्याङ्कन गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:04 PDF icon जग्गा मुल्याङ्कन गरी पाउँ.pdf
जग्गा नामसारी सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:03 PDF icon जग्गा नामसारी सिफारिस पाउँ.pdf
जग्गा नामसारी गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:03 PDF icon जग्गा नामसारी गरी पाउँ.pdf
जग्गा नाप नक्सा गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:02 PDF icon जग्गा नाप नक्सा गरी पाउँ.pdf
ज. ध. प्रमाण-पुर्जाको प्रतिलिपी/नयाँ पुर्जा लिने सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:01 PDF icon ज. ध. प्रमाण-पुर्जाको प्रतिलिपी । नयाँ पुर्जा लिने सिफारिस पाउँ.pdf
छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:00 PDF icon छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ.pdf
चालचलन प्रमाणित गरीपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 10:59 PDF icon चालचलन प्रमाणित गरीपाउँ.pdf
चार किल्ला प्रमाणित गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 10:59 PDF icon चार किल्ला प्रमाणित गरी पाउँ.pdf
घर, बाटो प्रमाणित गरी पाउँ ७६/७७ 06/11/2020 - 14:52 PDF icon घर, बाटो प्रमाणित गरी पाउँ.pdf

Pages